Alte documenteDeclarare date in registrul agricol

Proiectul ordinei de zi mai

Proiectul ordinei de zi iunie

Proiectul ordinei de zi iulie

Proiectul ordinei de zi august

Proiectul ordinei de zi septembrie

Proiectul ordinei de zi octombrie

25.05.2022 Studiu de oportunitate

Proiecte hotarari 27.04.2022

Raport activitate  2021 consilier Corbu Ciprian

Raport activitate 2021 consilier Angelescu Elena

Raport activitate 2021 consilier Banica Gheorghe

Raport activitate 2021 consilier Birliga Eleonora

Raport activitate 2021 consilier Boldojar Spirea

Raport activitate 2021 consilier Coman Nicolae

Raport activitate 2021 consilier Iordache Marian

Raport activitate 2021 consilier Neacsu Andrei

Raport activitate 2021 consilier Patrascu Caliopia

Raport activitate 2021 consilier Petre Marin

Raport activitate 2021 consilier Stancu Catalina

Raport activitate 2021 viceprimar Cirstea Constantin

Documente cadastru

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind includere teren si demolare incluse in CF

Proiect de hotarare privind munca in folosul societatii

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara

Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport

Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii

Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale ACR

Proiect de hotarare privind inchiriere spatiu

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetara

Documente necesare eliberarii autorizatiei de construire

Documente necesare eliberarii certificatului de urbanism

Anexa la cererea pentru autorizatia de construire

Cerere emitere aviz administrator drum local

Cerere emitere certificat de urbanism

Cerere pentru emitere autorizatie de construire

Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

Cerere prelungire autorizatie de construire

Comunicare privind inceperea executarii lucrarilor

Comunicare privind incheierea executarii lucrarilor de construire

Model panou de identificare a investitiei

Acord prelucrare date personale

Taxe urbanism

Proiect de hotatare privind delegarii gestiunii de administrare depozit de deseuri

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de CETATEAN DE ONOARE

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara trim III

Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a CL al comunei Cocorastii Mislii

30.09.2021 Lista functii

Proiect de hotarare privind presedintele de sedinta

Proiect de hotarare privind rectificare BVC

Proiect de hotarare privind sprijin financiar

Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport

Proiectul ordinii de zi 29.sep.2021

PV sedinta 29.07.20201


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Oferta vanzare teren extravilan

PV de finalizare a procedurii

12.07.2021 Proces verbal sedinta

Oferta vanzare teren 

Anunt prealabil privins afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

30.06.2021 Proces verbal sedinta

21.04.2021 Proces verbal sedinta

27.04.2021 Proces verbal sedinta

Publicatie de casatorie Dumitran Andrei Alexandru

Publicatie de casatorie Anghel Ninel Nicolae

Publicatie de casatorie Petrache Alexandru Catalin

Publicatie de casatorie Simion Mihai Emanuil

Lista certificatelor de urbanism emise in aprilie 2021

Proiect de hotarare privind aprobarea planului de schizitii publice 2021

Proiect de hotarare privind indemnizatia administrator APACOC

Proiect de hotarare privind licitatie inchiriere spatiu

Proiect de hotarare privind cheluirlile de transport

Proiect de hotarare privind stabilirea functiilor pentru aparatul de specialitate al primarului

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind inchiriere spatiu

Proiect hotarare privind aprobarea BVC pentru 2022-2024

Proiect hotarare privind mandat ADI

Proiect hotarare privind inchiriere pajiste

Proiect hotarare privind aprobarea BVC pentru anul 2021

Proiect hotarare privind tarifele APACOC

Proiect hotarare privind contract VISTEON

Proiect hotarare privind cheltuielile de transport a cadrelor didactice

Proiect hotarare privind contul de executie bugetara

Proiect hotarare privind prelungire inchiriere CAR pensionari

Proiect hotarare privind aprobarea BVC APACOC 2022-2023

Proiect hotarare privind aprobarea BVC APACOC 2021 si estimat 2022-2023

Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a CLdin data 21 apr 2021 

Lista cu  autorizatiile si  certificatele de urbanism emise in prioada ianuarie - martie 2021

Registrul cu proiecte de hotarari

Proces verbal sedinta CL februarie

Proiect hotarare inchiriere

Proiect hotarare servicii juridice

Proiect hotarare insusire raport

Proiect hotarare decont transport

Proiect hotarare excedent

Proiect hotarare situatii financiare

Proiect hotarare acoperire deficit.

Proiect hotarare alegere presedinte de sedinta

Publicatie de casatorie Sandu Alexandru Ionut

Publicatie de casatorie Dumitran Ionel

Publicatie de casatorie Toader Ionut Gabriel

Publicatie de casatorie Tudora Tiberiu Valentin

Publicatie de casatorie Pascu Augustin Mihail

PV sedinta CL

Proiect Ordine de zi CL

Proiect Hotarare rectificare de buget

Proiect Hotarare referat

Proiect Hotarare taxe si impozite

Proiect "Studiu de fezabilitate Primarie"

Proiect "Studiu de fezabilitate Camin Cultural"

Publicatie de casatorie Sandu Alexandru Danut

Publicatie de casatorie Toader Ionut Gabriel

29.07.2020 Cererile de rectificare, intocmite conform prevederilor art. 14. al. 2 din Legea 7/1996, pot fi transmise pe adresele de email ale oficiilor teritoriale. Formularul cererii de rectificare poate fi descarcat de aici.

29.07.2020 S24 Opis alfabetic detinatori Cocorastii Mislii

29.07.2020 S24 Plan cadastral 

29.07.2020 S25 Opis alfabetic detinatori Cocorastii Mislii

29.07.2020 S25 Plan cadastral

22.06.2020 Proiect de hotarare taxa speciala

22.06.2020 Proiect de hotarare metodologie ajutor financiar

22.06.2020 Proiect de hotarare deviz cheltuieli pasaj pietonal

22.06.2020 Proiect de hotarare mandat special

22.06.2020 Proiect de hotarare facilitati fiscale

Adresa inaintare 03.06.2020

Publicatie de casatorie Dinu Daniel Gheorghe

Proiectul ordinei de zi a sedintei ordinare a CL din data de 28.05.2020

22.05.2020 Proiect de hotarare inchiriere spatiu

22.05.2020 Proiect de hotarare scoatere din functiune auto

22.05.2020 Proiect de hotarare buget

22.05.2020 Proiect de hotarare cont de executie

22.05.2020 Proiect de hotarare cotizatie GAL

22.05.2020 Proiect de hotarare decont transport

22.05.2020 Proiect de hotarare numar posturi

Proces verbal sedinta 31.03.2020

Raport anual de activitate primar Daniel Alexandru

Raport de activitate viceprimar Carstea Constantin

Raport de activitate consilier Grecu Adrian

Raport de activitate consilier Coman Nicolae

Raport de activitate consilier Birliga Eleonora

Raport de activitate consilieri pe anul 2019

Proiect de hotarare rectificare buget

Proiect de hotarare privind acceptarea transfer autoturism

Proiect de hotarare privind contributiile proiect gaze

Proiectul ordinei de zi a sedintei ordinare a CL din data de 29.04.2020

Proiectul ordinei de zi a sedintei ordinare a CL din data de 29.01.2020

Proiect de hotarare privind programul achizitiilor publice ale APACOC MISLII 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuala la  A.D.I. 

Proiect de hotarare privind reziliere contract inchiriere 

Proiect de hotarare privind modificare contract administrator APACOC MISLII

Proiect de hotarare privind modificarea termenului de executie contract

Proiect de hotarare privind sponsorizare puieti

Proiect de hotarare privind plata salubritate 

Informare depunere documente

Adresa inaintare 2089 / 03.03.2020

Publicatie de casatorie Tudorache Georgian Daniel

Publicatie de casatorie Stefan Marian Bogdan

Publicatie de casatorie Baicu Andrei Claudiu

Publicatie de casatorie Petrache Costin